Пријава за испит (ПРВА ДЕКАДА – сесија во јуни 2022)

Пријава за испит (ПРВА ДЕКАДА – сесија во јуни 2022)

50.00 ден

Ве молиме прочитајте го упатството внимателно.

Пријавувањето започнува на 23 мај и ќе трае до 5 јуни. Ова е пријава за прва декада.

Максималниот број на испити што можат да се пријават е 5. Во оваа сесија сите испити се пријавуваат наеднаш со користење истата форма. Во полето подолу изберете го бројот на предмети што сакате да ги пријавите (од 1 до 5). Полињата за пополнување на податоците ќе Ви бидат достапни на следните страници.

Купувањето на пријавата е конечно. Сите студенти кои имаат неподмирени обврски за тековната студиска година согласно договорот за студирање нема да бидат во можност да го полагаат испитот. Доколку не сте сигурни за статусот можете да ја контактирате студентската служба во Свети Николе на телефон +389 32 440 330 и во Битола на телефон +389 47 222 503 за повеќе детали.

Доколку ги имате подмирено сите обврски можете да продолжите со поднесување на пријавата со додавање на пријавата од копчето подолу ВО КОШНИЧКА и потполнување на податоците за истата.

Категорија: